Cpl Slovakia Job 2022 in Bratislava, Bratislava, Slovakia – Reprezentant zákazníckého servisu

Website Cpl Slovakia

Are you looking for a Job at Cpl Slovakia in Bratislava, Bratislava, Slovakia
in 2022. Then following info is about this job.

About the job


Zodpovednosti

 • Podpora zákazníkov v oblasti produktov a služieb pomocou emailu, telefónu a chatu
 • Práca so zákazníckou databázou a interným systémom
 • Riešenie sťažností, podnetov zákazníkov a reklamácií
 • Správa online komunity spoločnosti
 • Informovanie zákazníkov o kampaniach spoločnosti
 • Príprava pravidelného reportingu

Požiadavky

 • Výborné komunikačné zručnosti – písomné a verbálne
 • Príjemné vystupovanie a dobrá znalosť gramatiky
 • Orientácia na zákazníka
 • Anglický jazyk na úrovni B1
 • Ochota pracovať na zmeny v časoch od 8:00-20:00, cez víkendy a sviatky

Vzhľadom na skúsenosti a kvalifikáciu kandidátov môže byť platové ohodnotenie navýšené a uvedený plat nezahŕňa bonusy, benefity či variabilnú zložku mzdy.

Nie ste vhodným kandidátom na túto poziciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180 / 300 EUR nákupnú poukážku! Pre viac informácií ma prosím kontaktujte na [email protected]

Benefity

 • Priateľské, neformálne pracovné prostredie
 • Multisport karta
 • Firemné aktivity a team buildingy
 • Rôzne školenia a možnosť získania jazykového certifikátu

Pre vysoký záujem o danú pozíciu, budeme spätne kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len CPL) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Company: Cpl Slovakia

Vacancy Type: Full-time

Job Location:  Bratislava, Bratislava, Slovakia

Application Deadline: N/A

Apply Here

Q4jobs.com